Perfil do usuário

Fredda Lucilla

Resumo da Biografia

Những cuộc phỏng vấn việc làm không nên được xem thường vì tạo được ấn tượng tốt có thể là sự khác nhau giữa việc đặt chân lên danh sách thành công hoặc đứng trong hàng chờ. Chuyên gia FGVisa chia sẻ: Mặc dù vấn đề ăn mặc|trang phục tại quốc gia này không nghiêm ngặt như nhiều quốc gia khác, tuy nhiên bạn nên luôn ăn mặc một cách thông minh và phù hợp khi phỏng vấn xin việc .

Các bạn hãy tâm lý thoải mái trước khi phỏng vấn