Perfil do usuário

Esterly Destiny

Resumo da Biografia

- Nếu muốn vốn tiếng Hàn của mình tốt hơn thì các bạn nên thành lập cho mình một thói quen học tiếng Hàn hằng ngày. Hãy học những việc bản thân thích, mình nghĩ sẽ giúp tiếp thu hơn - Nên sử dụng những video, bài học bản thân thích chứ không học những bài học mà người khác thích - Không nên đề ra mục tiêu quá cao, điều đó sẽ làm cho bản thân mình bị ngập giữa đống kiến thức mà không biết nó có phù hợp với bản thân không. Nếu bắt đầu ở vạch xuất phát thì phải học các bài học từ số 0 và không thể học các bài có bậc cao. - Các bạn nên đưa ra mục tiêu rõ ràng và học tiếng Hàn đi từ mức đơn giản đến nâng cao, phải phù hợp với năng lực của mình - Nếu đã theo đuổi một một vấn đề nào đó thì bạn cũng cần chắc chắn là mình đã nắm chắc kiến thức cũng như cách dùng để có thể áp dụng cho mọi tình huống trong cuộc sống

Để có thể luyện tiếng Hàn một mình mang lại hiệu quả mọi người cần nên chú ý một số vấn đề dưới đây