Perfil do usuário

Fredda Mae

Resumo da Biografia

Theo chia sẻ từ USIS FGV, phương thức tính thang điểm cư trú Thịnh vượng chung Úc theo hình thức tay nghề mới nhất năm nay thì ai có ý muốn sinh sống ở Thịnh vượng chung Úc vẫn còn rất nhiều khó khăn. Bạn hãy xem xét thật kỹ thang điểm và tính xem mình đã vượt qua số điểm quy định hay chưa. Nếu chưa vượt qua thì các bạn hãy cố gắng cải thiện và lựa chọn biện pháp cho riêng bản thân mình.

Yêu cầu khi tính điểm cư trú ở Úc theo theo hình thức tay nghề