Perfil do usuário

Javier Shanon

Resumo da Biografia

Đây được xem là bí quyết chiến thắng trong quá trình chuẩn bị của các bạn chính vì vậy hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt khi đối mặt các nhà tuyển dụng tiềm năng và cố gắng dự đoán các câu hỏi mà bạn có thể được hỏi và luyện tập câu trả lời. Những câu hỏi có thể thẳng thắn và quan trọng và câu trả lời phải là tích cực. Bên cạnh đó các bạn nên tránh phê bình quốc gia của bạn hoặc các nhà tuyển dụng cũ.

Hãy sẵn sàng trả lời các câu hỏi lý do vì sao mọi người tới Australia và bạn nghĩ gì về châu lục cũng như con người đất nước này