Perfil do usuário

Disher Cuomo

Resumo da Biografia

Ai từng trải qua cảm giác tiễn tri kỷ của bản thân đi du học chưa? Đó là một trong những cảm giác tệ nhất từng trải qua trong cuộc đời. Tôi chỉ biết chúc bạn đạt được tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng trên hết chúc bạn luôn được gặp nhiều may mắn đồng hành trên con đường phía trước.

Những thử thách ban đầu mà mỗi học viên ai đều sẽ nếm trải