Perfil do usuário

Gale Crista

Resumo da Biografia

มีหลายเหตุผลที่ทำให้หลายคนเลือกสร้างบ้านเองแทนที่จะซื้อจากโครงการบ้านจัดสรร อาทิ มีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่แล้ว, อยากได้บ้านที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว, อยากมีส่วนร่วมในการออกแบบบ้านและ ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่การสร้าง หรือ ต่อเติม บ้าน ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากต้องใส่ใจเรื่องแบบบ้านและงบประมาณแล้ว เรื่องผู้รับเหมาก็สำคัญค่ะ เพราะผู้รับเหมาบางรายก็ทำงานแบบไม่มีคุณภาพ เช่น งานไม่ได้มาตรฐาน ทิ้งงาน หรือไม่มีพฤติกรรมทุจริตคดโกง ส่งผลให้เจ้าของบ้านต้องหนักใจโดยเหตุไม่ได้บ้านที่ดี มีมาตรฐานอย่างที่คาดหวังค่ะ เพื่อบิดพลิ้วปัญหาดังกล่าว จึงขอนำเทคนิควิธีการจ้างผู้รับเหมา เพื่อให้ได้งานที่ดีมีคุณภาพมาฝากกัน เช่นนี้

เคล็ดลับจัดจ้างผู้รับเหมา ต่อเติมบ้านให้ได้งานคุณภาพดี ไม่มีเรื่องต้องเป็นกังวล