Perfil do usuário

Cooley Millsaps

Resumo da Biografia

Dưới góc nhìn là xuất thân từ nông dân và chuẩn bị đi du học với không phải bỏ ra chi phí, bản thân tôi luôn đắn đo làm thế nào có thể tồn tại trong thủ đô của Canada. Tất cả trường đại học đều có rất ít hoặc hầu như không có chính sách ưu đãi về học tập cho du học sinh các nước. Du học đất nước Canada khiến mọi người cảm thấy quý trọng đồng tiền ba mẹ đã kiếm gửi cho con em ăn học.

Học bổng không hề nhiều như như nhiều người nghĩ