Perfil do usuário

Luu Brooks

Resumo da Biografia

Theo chia sẻ từ công ty tư vấn USIS Edu, mỗi đất nước có mức học phí du học khác nhau. Tuy nhiên, việc điểm đến du học có kinh phí cao hơn cũng tương đương với điều kiện sinh hoạt ở nơi đó cũng cao hơn. Bên cạnh việc du học tự túc, bạn có thể chọn du học bằng học bổng từ chính phủ hay trường học, các tổ chức phi chính phủ,…với những mức học bổng khác nhau. Với nhiều sinh viên, du học sinh sau khi tốt nghiệp với một tấm bằng chuẩn quốc tế sẽ đem đến nhiều cơ hội làm việc khắp nơi trên toàn thế giới. Đồng thời, nhiều sinh viên, du học sinh này sẽ có khoản kinh phí đáng kể.

Kinh phí du học và cơ hội việc làm